Lto exam reviewer tagalog pdf free download

 • FREE LTO Filipino drivers manual Vol. 1 2nd Edition pdf download - Exam Reviewer
 • FREE LTO Exam Reviewer • LTO Exam • Updated
 • LTO Exam Reviewer | LTO Reviewer Tagalog and English - Clopified
 • Navigation
 • LTO Exam Reviewer | Free Driving Test Reviewer
 • Learn useful information, tips, and practical advice about driving in Pinoy Driver blog.

  Oct 05,  · Report file. Download now. This LTO exam reviewer with answers and questions in English and Filipino is public document available online. This measures your understanding regarding general parking knowledge and parking driver emergencies. Also, there are items for handling and driving standards, road signs and lane twister-app.coted Reading Time: 1 min. LTO Drivers License Exam Reviewer with twister-app.co - Google Sign in. The most effective LTO exam reviewer. To get your driver's license here in the Philippines you'll need to pass the LTO driver's license written examination. Here you'll find the most comprehensive reviewer containing questions with answers to help you pass the LTO written exam and prepare you for driving on Philippine roads.

  Tagalog the contents packed with articles, videos, photos, diagrams and examples to get you up-to-speed with motoring revieewer help reviewer become a better and a safer driver. The passing score for non-professional exam exam is 30 out of 40; while for professional driver exam it is 45 out of There are 40 questions for non-professional license exam, and 60 questions for tagalkg drivers license exam.

  The LTO written test is a 40 non-pro to 60 pro item exam that consists of questions about road revieqer traffic rules in the Philippines. Yes, aside from the written or theoretical examination there is an actual driving test that you reviewer pass to be able to get a non-pro driver's license.

  A driver's license applicant can retake the LTO exam one month downolad failing either or exa, written and actual driving tests. If you fail on the second attempt, you'll have to wait for one year to be able to reapply. Downloav, failure pdv pass the driving test on the third try and you'll have to wait for exam years before you can reapply again.

  If you would like to know the process you'll need to get your driver's license click on the following links below:. If you are moving tsgalog the Philippines or coming on holiday and would like to drive here, click here: foreign driver's license to see the information about it. All questions have supporting information not supplied on other websites and this helps you learn quicker.

  The most effective LTO exam reviewer To get your driver's license here in the Philippines you'll need to pass the LTO driver's license atgalog examination. Bago umalis sa paradahan, dapat mong:. Correct Sagot: Suriin ang paligid bago magpatakbo. Incorrect Sagot: Suriin ang paligid bago magpatakbo.

  Pdf tamang gulang sa pagkuha ng lisensyang Non-Professional ay:. Correct Sagot: 17 taong gulang. Incorrect Sagot: 17 pdf gulang. Sa isang interseksyon lto may STOP sign, dapat kang:. Correct Sagot: Huminto at magpatuloy kung walang panganib.

  Incorrect Sagot: Huminto at magpatuloy kung walang panganib. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang:. Correct Sagot: Pribilehiyo. Incorrect Sagot: Pribilehiyo. Ang lisensyang Non-Professional ay para lamang sa:. Correct Sagot: Mga pef sasakyan. Incorrect Sagot: Mga pribadong sasakyan.

  Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe? Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit free gulong:. Correct Sagot: Papalayo sa bangketa. Incorrect Sagot: Papalayo sa bangketa. Ang sasakyan ay nakaparada parked kung:. Correct Sagot: Nakatigil nang matagal at patay ang makina.

  Incorrect Sagot: Nakatigil nang matagal at patay ang makina. Ano ang kahulugan ng patay-sinding kulay pulang ilaw trapiko? Correct Sagot: Free at magpatuloy kung ligtas. Incorrect Sagot: Tagalog at magpatuloy lto ligtas. Anong download gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa? Correct Sagot: Magbigay ng hudyat o senyas na hindi kukulangin sa download metro ang layo.

  Incorrect Sagot: Magbigay ng hudyat o senyas na hindi kukulangin sa 30 metro ang layo.

  FREE LTO Filipino drivers manual Vol. 1 2nd Edition pdf download - Exam Reviewer

  Sa paglipat-lipat ng linya, dapat kang sumenyas, tingnan ang rear view mirror at:. Correct Sagot: Tingnan kung may paparating na sasakyan. Incorrect Sagot: Tingnan kung may paparating na sasakyan. Sa highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot mag-overtake kung sa iyong panig ay:. Correct Sagot: Putul-putol na dilaw na guhit.

  Incorrect Sagot: Putul-putol na dilaw na guhit. Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay:. Correct Sagot: Maaaring ikaw ay exam sa aksidente. Incorrect Sagot: Maaaring ikaw ay masangkot sa aksidente. Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa sa kanan sapagkat:. Correct Sagot: Free maging listo sa mga sasakyang nagmumula sa kaliwa o kanan. Incorrect Sagot: Kailangang maging revifwer sa tagalog sasakyang nagmumula sa kaliwa o kanan.

  Ang pinakaligtas sa ultimatum kahit may karapatan sa daan ay:. Reviewer Sagot: Huwag ipilit ang karapatan. Incorrect Sagot: Huwag ipilit ang karapatan. Sa rotonda, alin ang may karapatan sa daan? Correct Sagot: Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Incorrect Sagot: Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda.

  Pdf dapat lumusot download sa paanan ng tulay sapagkat:. Correct Sagot: Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan. Incorrect Sagot: Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan. Ano ang kahulugan ng patay-sinding dilaw na trapiko? Correct Sagot: Magmarahan at magpatuloy fref walang panganib. Incorrect Sagot: Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib.

  Ano ang kahulugan ng tuluy-tuloy na guhit na kulay dilaw? Correct Sagot: Bawal lumusot.

  FREE LTO Exam Reviewer • LTO Exam • Updated

  Incorrect Sagot: Bawal lumusot. Ayon sa batas, hindi ka maaaring magmaneho nang matulin, maliban kung:. Ang isang may lisensya ay maaaring magmaneho ng:. Correct Sagot: Sasakyang nakasaad sa reviewer. Downloac Sagot: Sasakyang nakasaad sa lisensya. Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin?

  Correct Sagot: Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Incorrect Sagot: Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Kung parating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin? Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis? Correct Sagot: Nagbibigay babala. Incorrect Sagot: Nagbibigay babala.

  Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay asul at puti na parihaba o parisukat ang hugis? Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay pula na pabilog, octagon o baligtad na tatsulok? Correct Sagot: Nagtatakda o nagbabawal. Incorrect Sagot: Nagtatakda o free. Ano ang kahulugan ng berdeng ilaw trapiko?

  Correct Sagot: Senyas upang patakbuhin ang sasakyan. Incorrect Sagot: Senyas upang patakbuhin lto sasakyan. Ano ang kahulugan ng patay-sinding ilaw na pulang ilaw trapiko? Teviewer Sagot: Huminto sandali download ituloy ang pagpapatakbo kung walang panganib. Incorrect Sagot: Huminto sandali at ituloy ang pagpapatakbo kung walang panganib.

  Ano ang kahulugan ng dilaw na signal trapiko? Correct Sagot: Humanda sa paghinto at malapit nang sumindi ang ilaw trapiko na kulay pula. Incorrect Sagot: Humanda sa paghinto at malapit nang sumindi ang exam trapiko na lho pula. Ano ang kahulugan ng berdeng signal trapiko? Correct Sagot: Patakbuhin nang tuluy-tuloy ang sasakyan.

  Incorrect Sagot: Patakbuhin nang tuluy-tuloy ang sasakyan. Ano ang ibig sabihin ng berdeng palaso na signal trapiko? Correct Sagot: Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa o kumanan. Incorrect Sagot: Tagalog sa mga sasakyan na kumaliwa o kumanan. Ano ang kahulugan ng dilaw pdf palasong signal trapiko?

  LTO Exam Reviewer | LTO Reviewer Tagalog and English - Clopified

  Correct Sagot: Nangangahulugan na ang pulang palaso na signal trapiko ay malapit nang sumindi. Incorrect Sagot: Nangangahulugan na ang pulang palaso na signal trapiko ay malapit nang sumindi. Ano ang ibig sabihin ng puting linya sa daan? Correct Sagot: Naghihiwalay sa trapiko na tumakbo sa isang direksyon. Incorrect Sagot: Naghihiwalay sa trapiko na tumakbo sa isang direksyon.

  Ang dilaw na linyang putul-putol ay palatandaan na:. Correct Sagot: Pinapayagan ang paglusot sa kaliwa. Incorrect Sagot: Pinapayagan ang paglusot sa kaliwa.

  Navigation

  Ang puting linyang putul-putol ay palatandaan na:. Correct Sagot: Maaaring lumusot pakaliwa tagalot pakanan kung walang peligro. Incorrect Sagot: Maaaring lumusot pakaliwa o pakanan kung walang peligro. Kailan dapat magdesisyon ang isang drayber? Correct Sagot: Habang siya ay nagmamaneho.

  Incorrect Sagot: Habang siya ay nagmamaneho. Ang dalawang dilaw na linya na tuluy-tuloy ay palatandaan na:. Correct Sagot: Peligroso ang lumusot pakanan. Incorrect Sagot: Peligroso ang lumusot pakanan. Correct Sagot: Kakanan. Incorrect Sagot: Kakanan. Correct Sagot: 30 metro.

  LTO Reviewer Tagalog with pdf - NewstoGov

  Incorrect Sagot: 30 metro. Kung gusto mong magpalit ng lane sa highway, kailangang magsignal:. Correct Sagot: Sampung segundo bago gawin ito. Incorrect Sagot: Sampung segundo bago gawin ito. Sa naka-motorsiklo na may balak lumiko pakanan, ang dapat gamitin na senyas ay:. Correct Sagot: Kaliwang kamay na nakataas.

  Incorrect Sagot: Kaliwang kamay na nakataas. Downloxd kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay:.

  LTO Exam Reviewer | Free Driving Test Reviewer

  Correct Sagot: Sinlaki ng sukat ng isang sasakyan. Incorrect Sagot: Sinlaki ng sukat ng isang sasakyan. Saang lugar hindi ka dapat lumusot mag-overtake? Ang paggamit ng huwad fake na lisensya ay ipinagbabawal at may parusang:. Correct Sagot: Php 1, Incorrect Sagot: Php 1, Ano ang dapat gawin kung pinahihinto ng pulis?

  Correct Sagot: Huminto at ibigay ang lisensya at ibang papeles ng sasakyan kung hinihingi. Downloae Sagot: Huminto at ibigay ang lisensya at ibang papeles ng sasakyan kung hinihingi. Ang dalawang dilaw na linya na putul-putol ay palatandaan na:. Correct Sagot: Maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung pef peligro.

  Incorrect Sagot: Maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro. Correct Sagot: Kakaliwa. Incorrect Sagot: Kakaliwa. Correct Sagot: Humanda sa pagpreno. Incorrect Sagot: Humanda sa pagpreno. Ang busina ay ginagamit upang:. Correct Sagot: Makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat upang maiwasan ang aksidente. Incorrect Sagot: Makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat upang maiwasan ang aksidente.

  Correct Sagot: Kaagad-agad. Incorrect Sagot: Kaagad-agad. Correct Sagot: 18 taong gulang. Incorrect Sagot: 18 taong gulang. Ang pinakaligtas na tulin ng isang sasakyan ay naaayon sa:. Correct Sagot: Kondisyon ng kalsada at panahon.

  2 thoughts on “Lto exam reviewer tagalog pdf free download”

  1. Ravi Lets:

   To get your driver's license here in the Philippines you'll need to pass the LTO driver's license written examination. Here you'll find the most comprehensive reviewer containing questions with answers to help you pass the LTO written exam and prepare you for driving on Philippine roads. This LTO exam reviewer will make you well versed with the Philippine road and traffic rules and make you a better, more effective, safer driver.

  2. Shannon Sessions:

   This LTO exam reviewer with answers and questions in English and Filipino is public document available online. This measures your understanding regarding general parking knowledge and parking driver emergencies. Also, there are items for handling and driving standards, road signs and lane markings.

  Add a comments

  Your e-mail will not be published. Required fields are marked *